Zestaw do analizy ilości soli zalegającej na jezdni

KONTROLA I PRECYZJA
POSYPYWANIA DRÓG SOLĄ

dzięki testom Selvium®

Caisse ouverte

Dzięki testom Selvium® sprawdzisz ilość soli na jezdni

Selvium© to test, który pozwala w kilka sekund sprawdzić stężenie chlorku sodu (soli) na drogach.

Stosowany od lat z powodzeniem na drogach i autostradach, stanowi przydatne narzędzie dla wszystkich zarządców dróg, dostarczając im danych, na podstawie których mogą podjąć odpowiednią decyzję.

Bezpieczen'stwo
& czystos'c'

Większe bezpieczeństwo Twojego personelu i użytkowników dróg

Test Selvium® nie zawiera substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR). Pozwala też skrócić czas przebywania Twoich pracowników na drogach z ograniczeniami prędkości.

Jezdnie mogą z kolei zostać dokładnie zabezpieczone przed skutkami oblodzenia czy opadów śniegu, a to poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Optymalizacja zużycia soli do odśnieżania

Podejmij decyzję o przystąpieniu do posypywania solą w odpowiednim momencie — po uprzednim stwierdzeniu, że drogi nie są już dostatecznie zabezpieczone, a nie za każdym razem, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.
Zoptymalizujesz w ten sposób częstotliwość wysyłania pracowników i sprzętu do wydawania soli w teren.

Skuteczne
& zarządzanie
wydatkami
Troska
o s'rodowisko

Precyzyjne zarządzanie wydawaniem soli pozwala zmniejszyć jej ilość trafiającą do środowiska

Zatroszcz się o ekosystemy funkcjonujące wokół sieci dróg, podchodząc odpowiedzialnie do badania stężenia soli na jezdniach.