Zestaw do analizy ilości soli zalegającej na jezdni

KONTROLA I PRECYZJA
POSYPYWANIA DRÓG SOLĄ

dzięki testom Selvium®

Caisse ouverte

Dzięki testom Selvium® sprawdzisz ilość soli na jezdni


Selvium© to test, który pozwala w kilka sekund sprawdzić stężenie chlorku sodu (soli) na drogach.

Stosowany od lat z powodzeniem na drogach i autostradach, stanowi przydatne narzędzie dla wszystkich zarządców dróg, dostarczając im danych, na podstawie których mogą podjąć odpowiednią decyzję.


Testuj WIĘCEJ zużywa MNIEJ
Natura mówi dziękuję

Precyzyjne zarządzanie wydawaniem soli pozwala zmniejszyć jej ilość trafiającą do środowiska


Zatroszcz się o ekosystemy funkcjonujące wokół sieci dróg, podchodząc odpowiedzialnie do badania stężenia soli na jezdniach.

Skuteczne
& zarządzanie
wydatkami

Optymalizacja zużycia soli do odśnieżania


Podejmij decyzję o przystąpieniu do posypywania solą w odpowiednim momencie — po uprzednim stwierdzeniu, że drogi nie są już dostatecznie zabezpieczone, a nie za każdym razem, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C.
Zoptymalizujesz w ten sposób częstotliwość wysyłania pracowników i sprzętu do wydawania soli w teren.

Bezpieczeństwo
& czystość

Większe bezpieczeństwo Twojego personelu i użytkowników dróg


Test Selvium® nie zawiera substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR). Pozwala też skrócić czas przebywania Twoich pracowników na drogach z ograniczeniami prędkości.

Jezdnie mogą z kolei zostać dokładnie zabezpieczone przed skutkami oblodzenia czy opadów śniegu, a to poprawia bezpieczeństwo użytkowników dróg.